Uitslag Receptie Loterij van de nog af te halen prijzen


Groen 718 - 939

Blauw 249 - 306 - 351

Roze 335 


Prijzen zijn af te halen op Steenweg 1a, Berg aan de Maas


Tussen 16.30 en 19 uur of na tel. contact 046-4331436

 Prins Peter II

 Prinses Bianca

Jeugdprins Miquel I

Jeugdprinses Lissa

Correspondentieadres CV De Lombokkers:


E. Scheijen

Marijkelaan 2

6129AB Berg a/d Maas


                   cvdelombokkers@gmail.com


Veer wille eederein bedanke veur dae mitgeholpe heat, dea aanwezig waor, dea gesjponsord heat en geweun eederein dea mit gedraage heat om er ein onvergeatelik seizoen van te maake

Disclaimer


CV de Lombokkers besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data.


Onjuistheden kunnen echter voorkomen. CV de lombokkersl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.


Tijdens het seizoen worden er vele foto's gemaakt van diverse activiteiten. Als u bezwaar heeft tegen het publiceren van een foto op de website, kunt u dit kenbaar maken via de mail. (vermeld dan duidelijk om welke foto het gaat) Zonder bericht gaan wij ervan uit dat er geen bezwaar is tegen publicatie van de foto's op de website.